• slider
  • slider
  • slider

Regulamin

§ 1. Korty tenisowe są czynne w godzinach 7.00 – 23.00.
§ 2. W  Boże Narodzenie (25 grudnia), Nowy Rok (1 stycznia) oraz Niedzielę Wielkanocną korty są nieczynne.
§ 3. Gra rozpoczyna się zawsze o pełnej godzinie. Jedna godzina wynajęcia kortu oznacza 55 minut gry i 5 minut na siatkowanie kortu. Na kort wchodzimy najwcześniej 5 minut przed grą.
§ 4. Na korcie obowiązuje obuwie odpowiednie do gry w tenisa.
§ 5. Sezon letni trwa od 1 maja do 30 września, a sezon zimowy od 1 października do 30 kwietnia.
§ 6. Opłaty za kort należy dokonywać przed rozpoczęciem gry.
§ 7. Przy opłaconym abonamencie należy potwierdzić swoją obecność u osoby obsługującej.
§ 8. Odbiór niewykorzystanych godzin abonamentowych jest możliwy, jeżeli klub był zawiadomiony co najmniej 48 godzin wcześniej i godzina została wpisana do książki odbiorów.  Planowany odbiór należy uzgodnić z pracownikiem kortów. Wykupione, a niewykorzystane godziny nie przechodzą na kolejny sezon, a opłata nie podlega zwrotowi.
§ 9. Klienci abonamentowi mają prawo dowolnie dysponować wykupioną na konkretny termin godziną gry, np. odstępować ją innej osobie (dotyczy dnia i godziny opłaconej rezerwacji). Abonament dopuszcza odbiory zgłoszonych w odpowiednim terminie nieobecności, lecz mają do nich prawo wyłącznie osobiście klienci którzy wykupili odwołaną godzinę.  Niemożliwe jest przekazywanie odbiorów innej osobie.